top of page

KOMPETENSBASERAD REKRYTERING

med Malin Lindelöw

Portrait of Malin Lindelöw
About

Lindelöw & Partners är ett konsultföretag som startades av mig, Malin Lindelöw, år 2000. Företagets mål är att utveckla och kvalitetssäkra rekryterings- och HR-processer för att förbättra effektiviteten i alla typer av organisationer. Företaget erbjuder tjänster inom kompetensutveckling såväl som operativt rekryteringsstöd.

Just nu:

Inom kort lanserar jag möjligheten att se min utbildningsfilm om kompetensbaserad rekrytering och utbildningar med blended learning. Jag fördjupar också samarbetet med aktörer inom digital referenstagning och det finns inspelade webinars för den som vill veta mer.

Kontakta mig

Produkter och tjänster

Jag erbjuder utbildning i kompetensbaserad rekrytering (KBR) och kompetensbaserad personalstrategi (KBS).

Jag genomför fördjupade personbedömningar i samband med rekrytering och andra former av urval.

Jag tillhandahåller olika typer av material som stödjer rekryteringsprocessen.

Böcker och undervisningsmaterial om kompetensbaserade rekrytering och personalstrategi

Kompetensmodell

Mallar för att ta fram kravspecifikationer

Intervjuguider

Intervjuguider för referenstagning

Beteendeankare (BARS)

Coachande samtalsguider för medarbetarutveckling

Samarbetspartners

Jag har ett långsiktigt och djupgående samarbete med olika typer av samarbetspartners.

Konsultkolleger som gör att jag har kapacitet också för större rekryterings- och personbedömningsuppdrag.

Systemleverantörer som gör att man kan få mina verktyg integrerade i flertalet rekryterings- referenstagnings- och testsystem.

Adda och SKR där vi tillsammans tagit fram ett e-lärande om kompetensbaserad rekrytering.

Book-2.png

Kompetensbaserad personalstrategi : hur du tar reda på vad organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden

Den här boken förmedlar en komplett personalstrategi, från träffsäker rekrytering till medarbetarnas fortsatta kompetensutveckling. Du får lära dig behovsanalys, att utföra kompetensbaserade intervjuer, dra slutsatser av olika bedömningsmetoder och belöna konstruktiva arbetsinsatser.

Kontakt
bottom of page