top of page

Om mig

Jag tog min grundexamen i social psykologi vid London School of Economics. Jag utbildade mig sedan i psykoterapi vid London Central School of Counselling and Psychotherapy och skrev min doktorsavhandling i psykologi vid Institute of Psychiatry, Kings College i London. Jag har varit verksam som forskare vid University College Medical School i London och Karolinska Institutet i Stockholm. Som forskare har jag bland annat arbetat med metod- och testutveckling och utveckling av strukturerade intervjuer och jag har en gedigen metodologisk kunskap.

Malin-3.jpg

I slutet av 90-talet började jag arbeta med HR-frågor i arbetslivet och startade eget företag 2000. Målet var att utveckla en rekryteringsmetod som:

  • Var evidensbaserad och tydligt byggde på den forskning som finns på området

  • Kunde användas i olika typer av organisationer och på alla nivåer

  • Kunde användas av alla

  • Säkerställde likabehandling


Detta har hitintills lett till tre böcker:

  • Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning (Natur och Kultur, 2003)

  • Kompetensbaserad personalstrategi (Natur och Kultur, 2008; nyutgåva 2016)

  • Vald på en tiondels sekund – eller varför du inte alltid ska lita på din magkänsla (Natur och Kultur, 2014)


Jag arbetar både på en individuell och strategisk nivå. Det individuella arbetet innefattar huvudsakligen personbedömningar i samband med urval och individ- grupp- eller ledarskapsutveckling, men även coachning och ledarutveckling. Jag är utbildad och licensierad på ett stort antal arbetspsykologiska test och har varit med och utvecklat arbetspsykologiska test och instrument - både i vetenskapliga och kommersiella sammanhang.

Det strategiska arbetet innefattar rådgivning och utveckling av rekryterings- och testpolicys, framtagande av metoder för implementering av detta, framtagande av utbildningsinsatser och utbildning av nyckelanvändare i Sverige och internationellt.  Jag har också agerat rådgivare avseende hur man kan säkra likabehandling och eliminera diskriminering i rekryteringssammanhang och öka mångfalden i organisationer.

bottom of page