top of page

Produkter & tjänster

Jag delar min tid mellan utbildning, operativt rekryteringsarbete och metod- och verktygsutveckling. Det operativa rekryteringsarbetet består huvudsakligen av fördjupade personbedömningar. Jag ser ett stort värde av att kombinera dessa verksamhetsområden. Det operativa arbetet ger insikter som bidrar till både utbildningarna och verktygsutvecklingen.

Utbildning

Jag erbjuder utbildning i kompetensbaserad rekrytering med olika typer av upplägg och omfattning. Majoriteten av mina utbildningar är organisationsinterna och skräddarsys då efter mål och syfte, men jag håller även öppna utbildningar.

 

Jag kan erbjuda:

  • Inspirationsföreläsningar, halvdags-, endags- och tvådagarsutbildningar

  • Certifieringsutbildningar med examination

  • Digitala utbildningar

  • Fysiska utbildningar

  • Blended learning

  • E-lärande


Om du är intresserad av att organisera en utbildning, hör av dig med era önskemål så återkommer jag med ett förslag.
 
Om du är intresserad av att delta i en öppen utbildning, kontakta mig för information om inplanerade datum och andra frågor.
 

Personbedömning

Jag genomför fördjupade personbedömningar, vanligen i samband med rekrytering, ledarurval och ledarutveckling. Dessa bygger på ett batteri av tester i kombination med en djupintervju.

 

Testbatteriet utformas utifrån rollens krav och jag har tillgång till många olika arbetspsykologiska verktyg, men fäster stor vikt vid intervjumomentet. 

 

Jag arbetar med alla typer av organisationer och befattningar, men har mitt fokus på nyckel- och ledarrekryteringar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer eller boka en personbedömning.

Verktyg och licensavtal

Jag har tagit fram verktyg som stödjer rekryteringens alla steg. Detta innefattar en kompetensmodell, intervjuguider, mallar för kravspecifikationer, intervjuguider för referenstagning och beteendeankare. Jag har också tagit fram verktyg som stödjer kompetensutvecklingsarbetet i form av coachande frågor och förslag på utvecklingsaktiviteter.


Många av mina kunder använder mina verktyg i sin egen verksamhet under ett licensavtal och jag har samarbeten med flertalet systemleverantörer som har integrerat verktygen i sina rekrytering- referenstagnings och kompetenssystem. Licensavtalet ger även organisationen rätt till deltagande i vår årliga konferens, för att befästa arbetet med KBR eller ta del av ny forskning.

Kontakta mig om du vill veta mer om verktygen eller licensavtalet.

bottom of page